Potatisförsäljning

Potatisen tvättas, storlekssorteras och packas från 1 kg till 1000 kg.
Löken rensas, storlekssorteras och packas från 1 kg till 1000 kg.
Produkterna kylförvaras under sommarhalvåret.
Våra fyra Lagerhus rymmer i tur o ordning:

  • Potatislagerhus 800 ton.
  • Potatislagerhus 600 ton.
  • Kyllager 100 ton.