Potatisförsäljning

Potatisen tvättas, storlekssorteras och packas från 1 kg till 1000 kg.
Löken rensas, storlekssorteras och packas från 1 kg till 1000 kg.
Produkterna kylförvaras under sommarhalvåret.
Våra fyra Lagerhus rymmer i tur o ordning:

  • Potatislagerhus 800 ton.
  • Potatislagerhus 600 ton.
  • Kyllager 100 ton.

Då vi investerat i vår potatissortering har vi sökt och erhållit företagsstöd. Detta stöd är en del av landsbygdsprogrammet som finansieras dels med pengar från EU och dels med pengar från Svenska staten.